Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Neidio i'r cynnwys

Cefnogaeth Gwarant

Nid yw cynnyrch cystal â'i warant yn unig. Rydym yn sefyll y tu ôl i'n holl gynhyrchion ac os dylai unrhyw beth fynd o'i le, byddwn yn ei wneud yn iawn - ac yn gyflym iawn. Dyna ein haddewid i chi.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â ni ac egluro natur y broblem. Byddwn yn cysylltu â chi yn gyflym iawn yn ystod oriau busnes 9 am-6pm MF ac o fewn ychydig oriau ar benwythnosau.  

Os nad yw'ch uned yn gweithio'n iawn, gwiriwch y canlynol:

1) Tynnwch ac ail-adroddwch y batri rheoli o bell. Efallai ei fod wedi symud yn ystod y cludo. 
2) Rhowch gynnig ar ffynhonnell pŵer wahanol, fel cyfrifiadur neu borthladd USB 3.0 teledu. (mae hyn yn caniatáu inni ddiystyru'r addasydd AC)
3) Tynnwch y modiwl pylu o'r cebl USB a cheisiwch ddefnyddio'r uned heb y modiwl. (mae hyn yn helpu i nodi a yw'r broblem yn cael ei hachosi gan y pylu)

Bydd eich canfyddiadau o'r profion uchod yn ein galluogi i daro'r llawr yn rhedeg o'n hymateb cyntaf.  

Yn bennaf oll, ymlaciwch! Byddwn yn eich rhoi ar waith.